​دبستان شفاعت

دوره ابتدايی آغاز آموزش رسمی كودكان در ايران است كه به ٢ دوره اول و دوم تقسيم مي شود. مدت هر دوره ٣ سال است. دبستان دخترانه شفاعت افتخار دارد كه با آمار دانش آموزی بالغ بر٤٠٠ نفر در هر دو دوره فعاليت كند وبر اساس نظرات ارزشمند اوليا محترم و كارشناسان آموزشی با استفاده از كادر مجرب، متعهد ودلسوز رضايت و اقبال عمومی مطلوبی را در كارنامه فعاليتهای آموزشی وپرورشی در سالهای متمادی كسب نمايد و در پرورش دانش آموزان خلاق و با انگيزه و مستعد گام های اساس بردارد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان دخترانه شفاعت می‌باشد.