درباره ما

دبستان شفاعت با بیش از 50 سال سابقه آموزشی در راستای تربیت دخترانی هوشمند و توانا در همه زمینه های فردی و اجتماعی میکوشد.
و همواره تلاش میکنیم تا دخترانمان آگاه به مسائل روز و توانا نسبت به تکنولوژی های عصر خود باشند .
میکوشیم با توجه به اهمیت دوره ابتدایی به  عنوان مهم ترین دوره در سال های تحصیل کودکانی تربیت کنیم که
عهده دار  نقش های اساسی جامعه  در آینده باشند .
با تکیه بر سند تحول بنیادین و ساخت های ششگانه آن آموزش نقش پذیری ، قانون پذیری و هنجار پذیری در راستای تربیت شهروندانی قانون مدار  .
تقویت مهارت های گفتاری و فن بیان و نگارشی ، تقویت گنجینه ی لغات و اعتماد به نفس با شعر خوانی و نقالی و قصه گویی و داستان نویسی
تقویت و پرورش مهارت های زندگی ( مسئولیت پذیری ، اعتماد به نفس ، تفکر و حل مسئله و
تقویت هویت ایرانی اسلامی ( شناخت دانشمندان ایرانی ، آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس ، آشنایی با قهرمانان ملی )
برگزاری اردوهای علمی و تفریحی بر اساس شیوه نامه اردو و بازدید
ساخت  دست افزار های آموزشی
انجام پروژه های علمی ( پروژه جابربن حیان ، آزمایش های علوم و پژوهش های دانش آموزی )
تاکید بر آموزه های دینی دانش آموزان 
ارتقای سلامت جسمانی با مهارت های حرکتی ، حرکات اصلاحی و بازی های فردی و گروهی
 آموزش کامپیوتر با هدف تریبت دخترانی آشنا به تکنولوژی 
 می باشد​​​​​​​