براي پايه اول كانالي تحت عنوان لذت مطالعه راه اندازي شده است. اين كانال توسط مديريت مدرسه، معاون اموزشي واموزگاران پايه اول هدايت مي شود. هدف از تشكيل كانال فوق تقويت مهارت خواندن ونوشتن نواموزان است.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها